سلام ، به سایت فناوری ارتباطات پدیده خوش آمدید.

لوگو پدیده

تعریف وب سایت و طراحی سایت

تعریف وب سایت و طراحی سایت

تعريف وب سايت و طراحی سايت

يک وب سايت معمولا شامل تعداد زيادی فايل است که در تعدادی پرونده مرتب شده اند، به همان صورت که شما فايل هايتان را در
default.html يا index.html يا index.htm پرونده ها مختلفی روی کامپيوترتان مرتب می کنيد. صفحه اصلی يک سايت معمولا
برنامه ، www.ummulbanin.com) نام دارد. وقتی که يک آدرس وب (يا اسم دامنه (را در مرور گرتان تايپ می کنيد (مثلا
مرورگر به سراغ اکانت ميزبانی ای می رود که اين اسم دامنه به آن اشاره می کند، و به دنبال يکی از اين فايل های اصلی می گردد.
را در آن وب سايت پيدا کند، اين فايل( يا صفحه) را به صورت خودکار در مرور گر شما index.html فرضا اگر فايلی به نام
نمايش خواهد داد.
الف – مراحل راه اندازی وب سايت
1انتخاب نام مناسب برای سايت .
2ثبت دامنه (نام سايت) در شبکه جهانی اينترنت .
3طراحی نرم افزار و گرافيک سايت .
4خريد فضا ( هاست( .
5قراردادن نرم افزار سايت طراحی شده بر روی فضای خريداری شده و افتتاح سايت .
ب – فناوريهای مورد استفاده در طراحی سايت
است. استفاده از فناوری دات نت با Microsoft .NET Framework زير ساختهای نرم افزاری پروژه های طراحی سايت بر اساس
انعطاف پذيری، قابليت اطمينان ، نوآوری و امنيت مثال زدنی خود قابليت های بسياری را برای ما به ارمغان می آورد، که از جمله
آن قابليت مديريت کدهای توليد شده، پشتيبانی از شی گرايی و سازگاری با متدولوژی انتخابی پروژه، وابسته نبودن به يک زبان
که زبانی مدرن و کاملا شی گرا است.ضمن آنکه بسترها و زيرساختهای نرم افزاری انتخاب دات #C خاص، درعين بهره مندی از
هستند را فراهم Windows نت به عنوان بستر اصلی اجرای پروژه ، امکان استفاده از فناوری های جانبی ديگری که سازگار با
خواهد کرد.چندلايه بودن نرم افزارهای توليدی موجب تسهيل شرايط ارتقای وبسايت طراحی شده در آينده خواهد بود.ضمن آنکه
دوباره کاری) را به هنگام توسعه پروژه حذف خواهد نمود. reworking ( هزينه های
استفاده خواهد شد. نوع مجوز حقوقی استفاده از اين کارگزار بانک اطلاعاتی MS SQL SERVER برای خدمات بانک اطلاعاتی از
در وب به همراه امکانات وسيع و کارايی قابل توجه، آن را به انتخاب مناسبی تبديل نموده است. برای اطلاعات بيشتر مراجعه به
شود. ¬ توصيه می www.tpc.org سايت
ج – ملاحظات امنيتی در نظر گرفته شده برای طراحی سايت چيست ؟
کاربران در ابتدای ورود به سايت اعتبارسنجی می شوند و پس از ورود به سايت جهت دسترسی به بخشهای مختلف با توجه به سطح
تدابير اتخاذ شده در طراحی سايت برای جلوگيری از هرگونه دسترسی غيرمجاز که ممکن « . دسترسی که دارند هدايت ميگردند
است منجر به دستکاری، خرابکاری يا سرقت اطلاعات شود؛ در سه دسته زير قرار ميگيرند:
1- تدابيری جهت جلوگيری از ورود خرابکاران به
کليه گذرواژه ها بصورت رمز شده با يک الگورتيم « بانکهای اطلاعاتی و پنلهای مديريتی يا تلاش برای بدست آوردن گذرواژه
مناسب در بانک اطلاعاتی نگهداری می شوند. (يک طرفه يا دو طرفه(
از طريق SQL ممانعت از ارسال دستورات « : 2- تدابيری جهت جلوگيری برای تزريق دستور به کارگزار بانک اطلاعاتی .شامل
تدابيری جهت جلوگيری از سرقت GET از طريق پارامترهای – 3 SQL ممانعت از ارسال دستورات » مبادی ورودی اطلاعات
اطلاعات در هنگام نقل و انتفال در شبکه در صورت لزوم شامل: